ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប្រើប័ណ្ណវីសា សម្រាប់រាល់ការជាវទំនិញតាមអនឡាញ!

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២១

ដើម្បីភាពស្ងប់ស្ងៀមក្នុងអារម្មណ៍ និងការការពារខ្លួនអ្នក ក្នុងអំឡុងពេលជម្ងឺកូវីដ១៩ កំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនេះ ប័ណ្ណវីសារបស់លោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច សម្រាប់ការជាវទំនិញអនឡាញ ហើយវាបានផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពស្របតាមតម្រូវការលោកអ្នក។ ក្លាយជាម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ និងរីករាយជាមួយភាពងាយស្រួល និងទាន់សម័យ!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់លេខ៖ ០២៣ ២៣៣ ៤២៣។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan