ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ពីគណនីធនាគារដែលជាសមាជិកបាគង មកកាន់គណនីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ពីគណនីធនាគារដែលជាសមាជិកបាគង មកកាន់គណនីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ទាញយកកម្មវិធី SC mBanking ៖ Link

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan