ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

តោះ! មកស្តាប់បទចម្រៀងដ៏ពីរោះៗ មាននៅវិទ្យុ LOVE FM 97.50 MHz

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

រីករាយស្តាប់កម្សាន្តអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នា​ ជាមួយនឹងតន្ត្រីដ៏សែនពីរោះនិងជក់ចិត្ត ដែលមាននៅវិទ្យុ LOVE FM 97.5MHz! កម្មវិធីផ្សាយជូនជារៀងរាល់ ថ្ងៃចន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទតាមដានស្តាប់បទចម្រៀងអន្តរជាតិដ៏សែនពីរោះ នឹងលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

  • ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃសុក្រចាប់ផ្សាយពីម៉ោង៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១១ព្រឹក។
  • ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ផ្សាយពីម៉ោង៖ ៥ល្ងាច ដល់ ៦ល្ងាច។
  • ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្សាយពីម៉ោង៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១១ព្រឹក។

កម្មវិធីផ្សាយឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!

Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan