ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កាន់តែងាយស្រួល កាន់តែប្រើ កាន់តែចំណេញ ជាមួយ 𝑲𝑯𝑸𝑹 អាជីវករ របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ដើម្បីដោះស្រាយនិងសម្រួលដល់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក កាន់តែងាយស្រួល កាន់តែប្រើ កាន់តែចំណេញ៖

  • ទទួលបានទឹកប្រាក់ $10 ត្រលប់មកវិញ
  • ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរសព្ទ iPhone Pro Max និងសាច់ប្រាក់ $100 និង $50 ជាច្រើនរង្វាន់
  • ឥតគិតថ្លៃសេវា សម្រាប់ការស្នើសុំ និងប្រើប្រាស់ KHQR

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការយើងខ្ញុំ ឬទំនាក់ទំនងលេខ 023 223 423/097 822 3423 ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខា ដែលនៅជិតបំផុត។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan