ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បញ្ចូលលុយទូរសព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធជាមួយ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ពិបាកក្នុងការកោសកាតបញ្ចូលលុយទូរសព្ទមែនទេ តោះមកមើលរបៀបបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ SC mBanking បានគ្រប់ប្រព័ន្ធ៖

  1. បើកកម្មវិធី SC mBanking
  2. ចុចលើម៉ឺនុយ “បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ/Top-up”
  3. បញ្ចូលលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបញ្ចូលលុយ
  4. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ ត្រូវបញ្ចូលរួចចុចបន្ទាប់
  5. ចុចជ្រើសយក និងបញ្ចូលលេខ OTP រួចចុចបន្ទាប់ជាការស្រេច

សូមអរគុណ!

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនះ៖ ទាញយក
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខ៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan