ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកម្រៃសេវានៅត្រឹមតែ ០.១០% ប៉ុណ្ណោះ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២១

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ជាមួយកម្រៃសេវាត្រឹមតែ ០.១០% ប៉ុណ្ណោះ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ពិសេសបំផុតថែមទៀតផង។ រួសរាន់ឡើង! កុំឱ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងហួសឱ្យសោះ!

  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨/១០/២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០/១១/២០២១ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអនុវត្តចំពោះរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 423

 

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan