ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេង ជាមួយមុខងារ “ផ្ទេរប្រាក់់អន្តរធនាគារ”

នៅថ្ងៃទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេង ជាមួយមុខងារ “ផ្ទេរប្រាក់់អន្តរធនាគារ”

ជាមួយមុខងារផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ ការផ្ទេរប្រាក់ពិតជារឿងដ៏ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកជាមួយ SC mBanking។ ដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីប៉ក់លើទូរសព្ទប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងទាន់ចិត្ត ។ SC mBanking – ធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង!

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់ SC mBanking ឥឡូវនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង៖ 023 223 423/0978 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan