ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែងមិនគិតកម្រៃសេវា១០០%ប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែង ជួយឱ្យអ្នកទទួលបានមូលនិធិរបស់ធនាគារជាមួយនឹងកម្រិតឥណទានរហូតដល់ ១៥,000 ដុល្លារ។ ម្ចាស់ប័ណ្ណ អាចរ៉ាប់រងលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ទិញទំនិញដែលមិននឹកស្មានដល់ ឬដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេស និងភាពបត់បែនក្នុងការសងប្រាក់នៅពេលក្រោយ។ លើសពីនេះទៀត ជួយឱ្យលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានភាពរលូន និងអាទិភាពដោយមិនគិតការប្រាក់រហូតដល់ ៥៥ ថ្ងៃ។ ធ្វើជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសាឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស “មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង”

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan