ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ សម្រាប់អាជីវករ

នៅថ្ងៃទី៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២៣

ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា អតិថិជន អាចស្កេនទូទាត់បានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល បានគ្រប់ធនាគារ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

កាន់តែពិសេស សម្រាប់ អាជីវករ ១០០នាក់ដំបូង នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ រហូតដល់ ១០ដុល្លារ។ លើសពីនេះទៀត គ្រប់អាជីវករនឹងមានឱកាស ឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 Pro Max រង្វាន់សាច់ប្រាក់ ១០០ ដុល្លារ និងរង្វាន់សាច់ប្រាក់ ៥០ ដុល្លារ ជាច្រើនរង្វាន់។

ប្រូម៉ូសិននេះចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត!

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ KHQR របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធី! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan