ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឥតគិតកម្រៃសេវា ថែមទាំងបានរង្វាន់

នៅថ្ងៃទី២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២៣

ទទួលប្រាក់ផ្ទេរពីក្រៅប្រទេស មកកាន់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដោយឥតគិតកម្រៃសេវា និងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ អតិថិជននឹងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់មានដូចខាងក្រោម៖

  • AirPods Pro ឬ Samsung A14 5G
  • Apple Watch Series 8 ឬ Giant Bike
  • iPad Air 5 ឬ JBL PartyBox 710
  • iPhone 14 Pro Max 256G ឬ Surface Pro 8

កម្មវិធីចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan